Azot Tüp
Dolum Sistemleri

Azot tüp dolum sisteminde hem ihtiyacınız olan azotu karşılayabilir hem de boşalan azot tüplerinizi doldurabilirsiniz. Bu sayede azot satın alma maliyetlerinden ekonomik olarak ciddi tasarruf sağlayabilirsiniz.İstenilen miktarda ve her tip tüpü doldurarak dışa bağımlılığınızı azaltabilirsiniz. Amortisman süresi çok kısa olduğu için maliyetlerinizi çok kısa sürede minimuma indirirken, aynı anda sahanıza hızlı ve planlı dolu tüp sağlamış olursunuz.


TEKLİF İSTE
Sürekli yüksek saflık
garantisi sağlarsınız.
İhtiyaç doğrultusunda uygun yüksek basınç
kompretörleriyle istenilen miktarda
tüp doldurulabilir.
İhtiyacınıza göre kompakt, konteyner ya da platform yapı şeklinde talep edebilirsiniz.
Amortisman süresi çok kısadır.
Kendi ürettiğiniz azot ile kendi tüplerinizi
doldurarak dışa bağımlılığınız azalır.
Tüp manifoldları taleplerinize göre
değişkenlik gösterecek her tüpe ayrı boru
bağlantısı yapıldığından tüpler daha kısa
sürede doldurulabilir.
Tüp dolum rampaları, onaylanmış tüm
emniyet cihazları, basınç göstergeleri ve
esnek paslanmaz hortumları ile donatılan
sisteme sahip olursunuz.