Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi - HBYS

HBYS, bilgisayar programları ve etkileşim içinde
olduğu hastanelerin yapmış olduğu işlemleri
bilgisayar üzerinde gerçekleştiren yazılımlar
grubuna verilen genel addır.

HBYS; içerisinde laboratuvar, radyoloji gibi tetkik birimlerinde
gerçekleştirilen tüm operasyonlardan, ameliyathane, hastane
eczanesi, sicil veya insan kaynakları birimlerine varıncaya kadar farklı
uzmanlıklar üzerine çalışan birçok yazılımın bir araya gelerek
oluşturduğu yazılım grubudur.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde, tüm birimler ve hastaneler; gerçekleştirilen tetkik, cerrahi ve izleme operasyonlarda kullanılan tıbbi cihazlar ile bütünleşik olarak; yani tıbbi standart dil formatında da haberleşerek bilgi alışverişinde bulunabilir.


TEKLİF İSTE