Pnömatik Taşıma Sistemleri

Granül halde bulunan malzemelerin basınçlı
hava veya farklı itici gazlar yardımı ile taşınması
veya dozajlanması işlerine pnömatik taşıma
veya pnömatik transport adı verilmektedir.

Pnömatik taşıma sisteminin çalışma prensibi, basınçlı hava akımının
sahip olduğu kinetik enerjinin transfer edilecek granül yapıdaki
ürüne iletilmesi mantığına dayanmaktadır. Pnömatik transfer
proseslerinde basınçlı hava yardımıyla taşınan her mamül önce
hava ile karıştırılır daha sonra havadan ayrıştırılır. Karıştırma işlemi
rotary valveler (hava kilidi), yükleme istasyonları ve venturi
yardımıyla yapılırken ayrıştırma işlemi ise filtreler yardımı ile
yapılmaktadır.


TEKLİF İSTE

Pnömatik transfer sistemlerinin basınçlı hava yardımı ile taşıma yönteminden farklı olarak vakum pompası ile üretilen vakumun gücünden yararlanılarak gerçekleştirilen taşıma sistemlerine de vakumlu pnömatik taşıma sistemleri adı verilmektedir.

Pnömatik taşıma sistemlerinin temel ihtiyacı olan basınçlı havayı, sistemin ihtiyaç duyduğu havanın kapasite ve debisine bağlı olarak yan kanallı blower, roots blower veya yüksek debili fanlar ile sağlanmaktadır. Pnömatik taşıma sistemleri her ne kadar basınçlı hava ile transfer edilen ürünün karıştırılıp daha sonra ürünün filtre yardımı ile ayrıştırılması şeklinde gözükse de ciddi anlamda bir mühendislik çalışması ve tecrübe gerektiren bir iştir.

Taşınacak tozlar belirli bir basınç ve sıcaklık altında yüksek patlayıcılık özelliği kazanabilmektedir. Son derece masum görünen şeker, un, nişasta gibi ürünler hatalı tasarımı ve seçimle birlikte son derece tehlikeli ürünler haline gelebilmektedir.